Begrafenisondernemer Kampen

Ilya begrafenisonderneming Kampen maakt echt het verschil. Door te kiezen voor een persoonlijke benadering en echt geïnteresseerd zijn in mensen, willen we nabestaanden op een andere manier benaderen.
Het was een langgekoesterde wens van Reinier om uitvaartondernemer te worden. Reinier werkte lang in de ouderenzorg en heeft daar goede herinnering aan: “Ik had nog echt de tijd om met mensen te praten. We voerden diepe en fijne gesprekken, vol verhalen over jeugd, familie en oorlog. Dat raakte me; het waren geen oppervlakkige gesprekken, het ging veel dieper.”

De waardevolle gesprekken in de ouderenzorg vormden de voedingsbodem voor Reiniers wens om uitvaartverzorger te worden. Reinier en Gerda vinden het fascinerend hoe iemand zijn leven heeft geleid. “Waarom doen mensen iets, hoe is iets tot stand gekomen? Welke rugzakken hebben ze in het leven?” In gesprekken met nabestaanden, maar ook met personen wiens overlijden nadert, proberen we tot de kern te komen.
Ilya durft vragen te stellen die misschien niet voor de hand liggen, te prikkelen, met alle respect voor de overledene en familie. “Wij willen de persoon echt leren kennen. Die persoonlijke tint is bij ons essentieel. Als je iemands leven goed kent, kan je de uitvaart daarop afstemmen.”


“Het geeft zoveel voldoening als nabestaanden na de plechtigheid tegen ons zeggen dat de uitvaart een mooie weerspiegeling van pa of ma was.”

Met vriendelijke groet,

Reinier en Gerda Gort-Veuger
Ilya uitvaartzorg
Tel: 085-0653272
info@ilya-uitvaartzorg.nl
www.ilya-uitvaartzorg.nl