SAMEN AFSCHEID

Andere uitvaart kan op verschillende manieren.
Wat betreft de huidige rouwplechtigheden zijn de tijden veranderd. Het afscheid nemen van een dierbare mag u tegenwoordig op geheel eigen wijze invullen. Ilya uitvaartzorg is een pleitbezorger van deze eigentijdse benadering. Vrijheid van expressie is een groot goed, om het leven te vieren maar ook in het stil staan bij de dood.
Het zijn vaak de kleine dingen die een uitvaart gedenkwaardig maken. Ogenschijnlijk simpele handelingen of onbeduidende details die maken dat een uitvaart recht doet aan een overledene. Soms is dat een locatie, een enscenering, de natuur, de muziek of perfect gekozen woorden.

Andere uitvaart betekent voor ons contact maken   

Krijgen wij een melding van overlijden, dan komen we eerst zelf naar u toe om kennis te maken, om uw wensen te bespreken en om de laatste verzorging te doen. Dit laatste onderdeel, het wassen, verzorgen en kleden van de overledene, doen we bij voorkeur samen met de nabestaanden. Ook kleinkinderen betrekken we hierbij. Maar we drinken eerst in alles rust koffie.
Voor de nabestaanden is deze laatste verzorging een laatste mogelijkheid om nog iets voor een dierbare te doen, een kans om iemand nog aan te raken, te voelen, te verzorgen en te liefkozen. We bemerken dat het een positieve invloed heeft op de rouwverwerking.
Ook wijzelf ervaren het belang van het gezamenlijk verzorgen van een overledene. De gesprekken die hierbij worden gevoerd helpen ons de betreffende familie of vriendenkring alvast een beetje te leren kennen.

Het verschil: Ilya uitvaartzorg besteedt geen werkzaamheden uit. Alle onderdelen van de uitvaart hebben wij in eigen hand.

Andere uitvaart is het afscheid samen vormgeven
Er is veel meer mogelijk dan u denkt, en vaak ook zonder extra kosten. Daarom nemen we ruim de tijd om een uitvaart uitvoerig met u door te nemen. Uw uitvaartleider komt dagelijks op huisbezoek om de details met u te bespreken of om gewoon een kop koffie te drinken. Zo kan hij of zij antwoord geven op vragen die niet zijn gesteld en voorstellen doen die u niet tot de mogelijkheden rekende. Op die manier creëren we stapsgewijze een uitvaart die recht doet aan de overledene.

Het verschil: Ilya Uitvaartzorg denkt creatief met u mee.

Andere uitvaart kan prima in een Feyenoord-shirt…
Een uitvaartplechtigheid hoeft voor ons niet strak in het pak. Het mag wel natuurlijk, als u dat prettig vindt, maar het kan ook anders. Zeker als het leven van de overledene ‘anders’ was. Een uitvaart moet vooral passen bij de persoon van wie het wordt genomen

Het verschil: Ilya uitvaartzorg denkt niet standaard.

Andere uitvaart in een klein gezelschap
Wanneer wij een uitvaart verzorgen, schuiven we de plechtigheid niet af naar de medewerkers van het crematorium of begraafplaats. Dat houden we zelf in de hand, precies zoals we dat met u hebben afgesproken.
Bent u met een klein gezelschap, dan regelen we de informele familiekamer of in os uitvaartcentrum in Elst. Hier is geen catering en zorgen we er persoonlijk voor dat iedereen een kop koffie met iets erbij krijgt. Eenieder die wil spreken, krijgt daarvoor gelegenheid. Gesproken woord wisselen we af met muziek. Mocht u daar prijs op stellen, dan spelen de uitvaartleiders Wendy en Reinier uw favoriete nummers live met zang en gitaar. Op deze manier realiseren we samen een informeel afscheid.

Ilya uitvaartzorg draagt bij aan een intieme sfeer.
Meestal wordt na de uitvaartplechtigheid een condoleance gehouden. Mocht u uitgebreid gelegenheid tot condoleren willen geven en daarvoor niet al te veel kosten willen maken, dan kunt u een condoleance thuis houden. Daarvoor hebben wij een uniek concept gemaakt.
Bij een condoleance aan huis hoeft u zelf niets te doen. Alle benodigde materialen dragen we zelf aan, we verzorgen de koffie, iets lekkers, doen de bediening en maken alles weer netjes op orde voordat we vertrekken.

Het verschil: Ilya uitvaartzorg stofzuigt ook nog even.

Andere uitvaart is goedkoper dan u denk
Het is een fabel dat een gemiddelde uitvaart € 6.000,- kost. Bij ilya uitvaartzorg betaald gemiddeld veel minder en krijgt u meer dan u had verwacht. Bekijk onze pakketten en laat u verrassen door de mogelijkheden.
Een andere veel voorkomende misvatting is dat u verplicht bent om uw uitvaart via uw verzekeraar te laten verzorgen. Op elders verzekeren leest u meer hierover. U BENT VRIJ OM TE KIEZEN en wij behandelen dit graag voor u.
Komen de uitvaartkosten geheel onverwacht en hebt u geen uitvaartverzekering en/of hebt u onvoldoende eigen geld. Geen probleem, we komen u tegemoet met een renteloze betalingsregeling.

Het verschil: Ilya uitvaartzorg denkt met u mee, ook financieel.