Begraven-crematie-natuurbegraafplaats

 

Begraven of cremeren, waar voelt u zich het beste bij?
Ga ik me laten begraven of kies ik voor cremeren, het is een vraag die iedereen zich ooit wel eens stelt. Het antwoord erop hangt dikwijls samen met emotionele of religieuze omstandigheden. Ook kunnen familietradities een rol spelen. Die overwegingen daargelaten, blijft het een persoonlijke keuze.
Cijfers laten zien dat de helft van de Nederlandse bevolking kiest voor begraven en de andere helft heeft een voorkeur voor cremeren.

Begraven worden
Wie besluit tot begraven, vindt een laatste rustplek op een begraafplaats. Mocht daar behoefte aan zijn, dan is een graf voor nabestaanden een fijne plek om te bezoeken. Op grotere begraafplaatsen worden er de laatste jaren steeds vaker hofjes gecreëerd waar nabestaanden in alle rust kunnen verblijven.
Gewoonlijk koopt je een grafrecht voor 20 jaar. Dit recht kan door nabestaanden eventueel verlengd worden. Zij ontvangen ruim tevoren hierover bericht. Op veel begraafplaatsen wordt de mogelijkheid geboden om op voorhand een graf te reserveren.

Laten cremeren
Een crematie vindt meestal direct na de uitvaartdienst plaats. Het is momenteel voor nabestaanden mogelijk om aanwezig te zijn bij het invoeren van de kist in de oven. Soms helpt hen dit bij het verwerken van hun verlies. Het verbranden van de kist neemt ongeveer 1,5 uur in beslag. Na afloop verzamelt het crematoriumpersoneel de as en bewaart deze in een urn. De nabestaanden krijgen de urn na 30 dagen overgedragen.
Wat er vervolgens met de as gebeurt, is een persoonlijke aangelegenheid. Bewaren in een speciaal ontworpen urn is een mogelijkheid evenals het uitstrooien op een gedenkwaardige plek.
Ook kunt je besluiten om de as te laten begraven. Vrijwel alle begraafplaatsen in Nederland beschikken over speciale urnvoorzieningen en urnmuren. Zelfs kun je de urn laten bijzetten op het graf van een eerder overleden familielid, vriend of vriendin.

Natuurbegraven is Eeuwige rust
In Nederland zijn diverse natuurbegraafplaatsen waar je een graf kan kopen voor maximaal 1 persoon. Je kunt kiezen voor een graf in het bos of op de hei. Je koopt het graf voor eeuwig. Er mag geen grafmonument op van steen. Je ontvangt een houten schijf met een de naam er op van uw dierbare.

Twijfelt u nog?
Kunt je geen besluit nemen over wat er na je overlijden met uw lichaam moet gebeuren of beangstigt de gedachte eraan je? Dan adviseren wij je om eens op uw gemak navraag te doen. Bezoek onaangediend eens een crematorium of ga in gesprek gaan met de beheerder van een begraafplaats. Je kunt er de sfeer proeven en de daar aanwezige experts kunnen je precies vertellen wat er zoal komt kijken bij een crematie of teraardebestelling.

Uiteraard zijn wij je ook hierin graag van dienst.