Begraven of cremeren?

Ga ik me laten begraven of kies ik voor cremeren, het is een vraag die iedereen ooit wel eens stelt. Het antwoord hierop hangt dikwijls samen met emotie of religie, maar het kan ook een financiële afweging zijn. Ook kunnen familietradities een rol spelen. 

Begraven of cremeren, waar voelt u zich het beste bij?

Begraven

Wie besluit tot begraven, vindt een laatste rustplek op een begraafplaats. Mocht daar behoefte aan zijn, dan is een graf voor nabestaanden een fijne plek om te bezoeken. Op de grotere begraafplaatsen worden er de laatste jaren steeds vaker hofjes gecreëerd waar nabestaanden in alle rust kunnen verblijven.


Gewoonlijk koop je een grafrecht voor 20 jaar. Dit recht kan door nabestaanden eventueel verlengd worden. Zij ontvangen ruim tevoren hierover bericht. Op veel begraafplaatsen wordt de mogelijkheid geboden om op voorhand een graf te reserveren. Om kosten te besparen zijn er ook algemene graven beschikbaar op de meeste (grote) begraafplaatsen in Nederland. Deze algemene graven worden na 10 jaar geruimd en kunnen niet verlengd worden.

 

Cremeren

Een crematie vindt meestal direct na de uitvaartdienst plaats. Het is momenteel bijna altijd mogelijk om aanwezig te zijn bij de invoer.(ovenruimte) Soms helpt hen dit bij het verwerken van hun verlies en de meest voorkomende reactie is dat het niet eng is.
Het proces van verbranding neemt ongeveer 1,5 uur in beslag. De nabestaanden krijgen de urn na 30 dagen overgedragen. Ilya brengt de asbus altijd bij u aan huis tenzij u de bus zelf wil ophalen.


Wat er vervolgens met de as gebeurt, is een persoonlijke aangelegenheid. Bewaren in een speciaal ontworpen urn is een mogelijkheid evenals het uitstrooien op een gedenkwaardige plek.
 Ook kunt u besluiten om de as te laten begraven. Vrijwel alle begraafplaatsen in Nederland beschikken over speciale urnen graven en urnmuren. Het is ook mogelijk om de urn te laten bijzetten op of in het graf van een eerder overleden familielid, vriend of vriendin. Bijzonder is het verwerken van een vingerafdruk van de overledene in brons, glas, zilver of goud. Ook daarin kan, naar gelang de wens, as verwerkt worden.

 

Goedkope crematie in Heteren

Sinds 2018 is het mogelijk om voor een laag bedrag vanaf €595 de crematie te laten plaatsvinden in een nieuw crematorium te Heteren.
 Dit is een kleinschalig crematorium waar maximaal 25 personen aanwezig mogen zijn voor een kleine bijeenkomst en/of de crematie.
Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om bij de invoer aanwezig te zijn, worden de kosten €995.

Ilya uitvaartzorg maakt veel gebruik van het crematorium in Heteren. De combinatie van een mooie bijzondere locatie waar de plechtigheid gehouden gaat worden met crematorium Heteren is prijstechnisch heel aantrekkelijk. Bovendien is er veel minder tijdsdruk dan bij de grote landelijke crematoria.